Garantie

De beperkte garantie is alleen beschikbaar voor de oorspronkelijke eigenaar die een product bij een geautoriseerde dealer heeft gekocht. De beperkte garantieperiode is vijf (5) jaar vanaf de aankoopdatum. Na deze periode van vijf (5) jaar worden onderdelen en arbeidsloon in rekening gebracht.
Alle buizen en luidsprekers zijn specifiek uitgezonderd van de beperkte garantie van vijf (5) jaar en zijn beperkt tot een garantie van negentig (90) dagen.
De beperkte garantie dekt geen cosmetische schade en schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik of nalatigheid aan het product.
Er is een geldige garantieclaim nodig om een RA-nummer af te geven.
Neem na het verkrijgen van een RA-nummer contact op met [email protected] om de verzendregeling te bespreken.
De klant is verantwoordelijk voor de kosten van verzending van het product naar Elfring Amps and More.
Elfring Amps en More dekt de kosten van het terugzenden van het product naar de klant nadat de garantieservice is voltooid.
De beperkte garantie dekt geen Elfring Amps and More-producten die zijn onderhouden door een onbevoegd persoon.
Niet originele eigenaren hebben een garantieperiode van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum,
Als de aankoopdatum niet bekend is, is de productiedatum van toepassing.